Przetargi

25 Mar, 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOMUNALNIK”
z siedzibą w Chorzowie przy ul. Karpackiej 38
tel. 246 16 25, 246 62 12

Ogłasza

 1. I przetarg nieograniczony na budowę kotłowni dla budynku wielorodzinnego przy ulicy Katowickiej 160 w Chorzowie. Wadium – 2 000,00 zł.
  Koszt specyfikacji warunków zamówienia 61,50 zł brutto.

 2. I przetarg nieograniczony na wykonanie utwardzenia placu przy budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy Placu Waryńskiego 4,6,8 w Chorzowie. Wadium – 2 000,00 zł.
  Koszt specyfikacji warunków zamówienia 61,50 zł brutto.
 3. II przetarg nieograniczony na dostawę i montaż monitoringu zewnętrznego budynku przy ulicy Marusarzówny 2a,4a,6a w Jastrzębiu-Zdroju w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

  Wadium – 1 000,00 zł.
  Koszt specyfikacji warunków zamówienia 61,50 zł brutto.

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie według specyfikacji warunków zamówienia, które są do zakupienia w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój numer 10 lub elektronicznie od dnia 27 marca 2024 r.
 2. Dokonanie wpłaty wadium na konto Spółdzielni PKO BP 27 1020 2368 0000 2702 0022 9427 do dnia 9 kwietnia 2024 r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu środków na powyższe konto).

  Informacja o otwarciu ofert, zwrot lub zatrzymanie wadium następuje według warunków określonych w regulaminie Spółdzielni „Procedura zlecania robót oraz dostaw rzeczy i usług, dostępnym w siedzibie Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Spółdzielni
przy ul. Karpackiej 38 w Chorzowie
w terminie do dnia 09.04.2024 r. do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2024 r. o godzinie 12:15.
O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani w formie elektronicznej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość negocjacji oferowanych cen, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy działu technicznego
tel. 32 246 16 25, 32 246 62 12 wew. 37.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatnoœci", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatnoœci Zgadzam się