Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

7 Kwi, 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOMUNALNIK"
z si edzibą w Chorzowie przy ul. Karpackiej 38
tel. 246 16 25, 246 62 12
Ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót:

 

 1. Kompleksowe wykonanie wymiany wraz z dostawą urządzeń 1 kompletu dźwigu (osobowo-meblowy) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Marusarzówny 2a w Jastrzębiu-Zdroju.

  Wadium - 15.000,00 zł. Koszt specyfikacji warunków zamówienia 150,00 zł netto +VAT.

 2. Kompleksowe wykonanie wymiany wraz z dostawą urządzeń I kompletu dźwigu (osobowo-meblowy) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Krakusa 20 w Chorzowie.

  Wadium - 15.000,00 zł. Koszt specyfikacji warunków zamówienia 150,00 zł netto + VAT.

 3. Remont połaci dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Katowickiej 160 w Chorzowie (prawa strona) .

  Wadium - 5.000,00 zł. Koszt specyfikacji warunków zamówienia 150,00 zł netto + VAT.

 4. Remont połaci dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Styczyńskiego 54 w Chorzowie.

  Wadium - 5.000,00 zł. Koszt specyfikacji warunków zamówienia 150,00 zł netto + VAT.

 5. Remont pasażu wraz z klatką schodową w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 11 Listopada 23 w Chorzowie.

  Wadium - 5.000,00 zł. Koszt specyfikacji warunków zamówienia 150,00 zł netto + VAT.

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie według specyfikacji warunków zamówienia, które są do zakupienia w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój numer 10 od dnia 12.04.2017 r.
 2. Dokonanie wpłaty wadium na konto Spółdzielni PKO BP 27 1020 2368 0000 2702 0022 9427 do dnia 24.04.2017 r. - decyduje data wpływu środków na powyższe konto.


Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje według warunków określonych w regulaminie Spółdzielni
"Procedura zlecania robót oraz dostaw rzeczy i usług"

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04 .2017 r.
O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

Oferty na leży składaćw sekretariacie siedziby Spóldzielni
przy ul. Karpackiej 38 w Chorzowie
w termini e do dnia 25.04.2017 r. do godziny 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość negocjacji oferowanych cen,
stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu, oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania
przyczyny.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Dzialu Technicznego
tel. 32 246 1625, 3224662 12 wew. 37.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatnoœci", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatnoœci Zgadzam się