Przetarg nieograniczony na wykonanie: Remont wejść do budynku przy ulicy Grottgera 20 i 22

13 Wrz, 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOMUNALNIK”
z siedzibą w Chorzowie przy ul. Karpackiej 38
tel. 246 16 25, 246 62 12

Ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie:

Remont wejść do budynku przy ulicy Grottgera 20 i 22 w Gliwicach. Wadium – 5 000,00 zł.
Koszt specyfikacji warunków zamówienia 50,00 zł netto + VAT.

Warunki przystąpienia do przetargu:

  1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie według specyfikacji warunków zamówienia,  które są do zakupienia w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój numer 10 od dnia 13.09.2022 r.
  2. Dokonanie wpłaty wadium na konto Spółdzielni PKO BP 27 1020 2368 0000 2702 0022 9427 do dnia 27.09.2022 r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu środków  na powyższe konto).

 Informacja o otwarciu ofert, zwrot lub zatrzymanie wadium następuje według warunków określonych      w regulaminie Spółdzielni „Procedura zlecania robót oraz dostaw rzeczy i usług „ dostępnym w siedzibie Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Spółdzielni
przy ul. Karpackiej 38 w Chorzowie
w terminie do dnia 27.09.2022 r. do godziny 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość negocjacji oferowanych cen, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu, oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Technicznego
tel. 32 246 16 25, 32 246 62 12 wew. 37.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatnoœci", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatnoœci Zgadzam się