Przetarg nieograniczony na wykonanie robót

26 Kwi, 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOMUNALNIK”
z siedzibą w Chorzowie przy ul. Karpackiej 38
tel. 246 16 25, 246 62 12

Ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót:

 1. Kompleksowe wykonanie wymiany wraz z dostawą urządzeń 1 kompletu dźwigu (osobowo-meblowy)
  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Marusarzówny 6a w Jastrzębiu-Zdroju.
  Wadium – 15.000,00 zł. Koszt specyfikacji warunków zamówienia 100,00 zł netto + VAT.

 2. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy
  Brzozowej 15-17 w Chorzowie. Wadium – 5.000,00 zł. Koszt specyfikacji warunków zamówienia
  100,00 zł netto + VAT.

 3. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiennikiem w budynku mieszkalnym
  wielorodzinnym przy ulicy Prostej 8a,8b,8c w Chorzowie. Wadium – 15.000,00 zł. Koszt specyfikacji
  warunków zamówienia 100,00 zł netto + VAT.

 4. Remont zabytkowej ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy
  Katowickiej 102 w Chorzowie. Wadium – 15.000,00 zł. Koszt specyfikacji warunków zamówienia
  100,00 zł netto + VAT.

 5. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów i ścian piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  przy ulicy Katowickiej 158 w Chorzowie. Wadium – 5.000,00 zł. Koszt specyfikacji warunków
  zamówienia 100,00 zł netto + VAT.
   

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie według specyfikacji warunków zamówienia, które są do zakupienia w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój numer 10 od dnia 08.05.2018 r.

 2. 2. Dokonanie wpłaty wadium na konto Spółdzielni PKO BP 27 1020 2368 0000 2702 0022 9427 do dnia 18.05.2018 r. - decyduje data wpływu środków na powyższe konto.

 

Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje według warunków określonych w regulaminie Spółdzielni „Procedura zlecania robót oraz dostaw rzeczy i usług„

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2018 r.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Spółdzielni
przy ul. Karpackiej 38 w Chorzowie
w terminie do dnia 18.05.2018 r. do godziny 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość negocjacji oferowanych cen, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu, oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Technicznego
tel. 32 246 16 25, 32 246 62 12 wew. 37.

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatnoœci", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatnoœci Zgadzam się