Terminy i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” w 2018 r.

26 Kwi, 2018

1. Dnia 14.05.2018 r.
Racibórz, Godzina 17:00, Szkoła Podstawowa numer 1
Racibórz ul. Cecylii 30

2. Dnia 15.05.2018 r.
Gliwice + osoby prawne, Godzina 17:00
Zespół Szkół Łączności
Gliwice ul. Warszawska 35

3. Dnia 16.05.2018 r.
Jastrzębie - Zdrój, Godzina 17:00
Szkoła Podstawowa numer 20
Jastrzębie-Zdrój ul. Bronisława Czecha 20a

4. Dnia 17.05.2018 r.
Chorzów + osoby prawne, Godzina 17:00
Szkoła Podstawowa nr 18
Chorzów ul. Ks .Czempiela 52

5. Dnia 18.05. 2018 r.
Tychy, Godzina 17:00
Szkoła Podstawowa nr 37
Tychy ul. Konecznego 1


Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego (bilansu) za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie Zarządu, roczne sprawozdanie finansowe-bilans, rachunek zysku i strat oraz podział nadwyżki bilansowej.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań przez Zarząd Spółdzielni.
 11. Odwołanie delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
 12. Wybór delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni.
 14. Dyskusja - w tym omówienie sposobu realizacji wniosków przyjętych na częściach Walnego Zgromadzenia w 2017 roku.
 15. Przyjęcie wniosków z Walnego Zgromadzenia.
 16. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe (bilans), projekty uchwał są do wglądu i zapoznania się w siedzibie Spółdzielni na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. 14.05.2018 r.

Proponowany projekt Statutu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Spółdzielni www.smkomunalnik.slask.pl na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. 14.05.2018 r. oraz będzie udostępniony każdemu członkowi w siedzibie Spółdzielni.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatnoœci", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatnoœci Zgadzam się